【劇名】วาเลนไทน์ สวีทตี้
【英譯】Valentine Sweety
【中譯】情人節甜心
【年代】2012
【導演】ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์
【出演者】แดน - วรเวช, ยิปซี - คีรติ, เป้-อารักษ์, แพ็ตตี้ - อังศุมาลิน, โก๊ะตี๋, สายป่าน -อภิญญา, ว่าน - ธนกฤต, ยิปโซ - รมิตา, โทนี่ รากแก่น, บีม - กวี, จ๋า - ณัฐฐาวีรนุช

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ลัดดาแลนด์
【英譯】Ladda Land
【中譯】陰地 / 怨鬼之家
【年代】2011
【導演】โสภณ ศักดาพิศิษฏ์
【出演者】สหรัถ สังคปรีชา, ปิยธิดา วรมุสิก, สุทัตตา อุดมศิลป์, อธิพิชญ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】รัก
【英譯】An Ordinary Love Story
【中譯】一段平凡的愛情故事
【年代】2012
【導演】ชัชวาล วิศวบำรุงชัย
【出演者】ซอนย่า คูลลิ่ง, บิลลี่ โอแกน, อชิตะ สิกขมานา, คณิตกุล เนตรบุตร, วทัญญู นิวัติศัยวงศ์, โกเมน เรืองกิจรัตนกุล, จรินยา อักษรนันทน์, สุรเกียรติ บุนนาค, วัฒนา ชุมสาย ณ อยุธยา, ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ATM เออรัก เออเร่อ
【英譯】ATM Er-rak Error
【中譯】ATM情緣
【年代】2012
【導演】เมษ ธราธร
【出演者】ปรีชญา พงษ์ธนานิกร, โจ๊ก โซคูล, พงศธร จงวิลาส, ปองกูล สืบซึ้ง, พุทธชาด พงศ์สุชาติ, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, ธวัช พรรัตนประเสริฐ

db2526 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()【劇名】ปัญญา เรณู
【英譯】Panya Renu
【中譯】班亞與蕾雨
【年代】2011
【導演】บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
【出演者】โชติทิวัตถ์ ผลรัศมี, สุธิดา หงษ์สา, ธฤศวรรณ กาหวงษ์, พงสิทธิ์ นาเวียง, หยอง ลูกหยี, ยาว ลูกหยี, เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม, หม่ำ จ๊กมก

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】รักสุดท้าย ป้ายหน้า
【英譯】First Kiss
【中譯】愛情終點站
【年代】2012
【導演】กิรติ นาคอินทนนท์
【出演者】คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, ฐกฤต เหมอรรณพจิต, พิชญ์สินี ตันวิบูลย์

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】พุ่มพวง
【英譯】The Moon
【中譯】月亮歌女
【年代】2011
【導演】บัณฑิต ทองดี
【出演者】เปาวลี พรพิมล, ณัฐวุฒิ สกิดใจ, บุญโทน คนหนุ่ม, วิทยา เจตะภัย

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】อีนางเอ๊ย...เขยฝรั่ง
【英譯】White Buffalo (I Love Farangs)
【中譯】白色水牛 (我愛洋女婿)
【年代】2011
【導演】ชิโนเรศ คำวันดี
【出演者】ภัทรภณ โตอุ่น(รอน AF 5), อนุสรา วันทองทักษ์(เปรี้ยว AF 2), หนูหิ่น-รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, CER JAMES SPAINHOUR, นพดล ดวงพร, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ปริศนา วงศ์ศิริ, ชไมพร สิทธิวรนันท์, เหลือเฟือ มกจ๊ก, ยาว ลูกหยี

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ใหม่กะหม่ำ โดนกะโดน
【中譯】Mai與Mam
【年代】2011
【導演】หม่ำ จ๊กมก
【出演者】หม่ำ จ๊กม๊ก, ใหม่ เจริญปุระ, โหน่ง ชะชะช่า, เท่ง เถิดเทิง

2012.02.01

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】รักเว้ยเฮ้ย!
【中譯】嘿唷愛
【年代】2012
【導演】กุลชาติ จิตขจรวานิช
【出演者】เปิ้ล นาคร ศิลาชัย, พงศ์พิชญ์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล (สตาร์บัค สาระแน), อิ๊งค์ ชญานุช บุญธนาพิบูลย์

2012.01.18

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】มึงกู เพื่อนกันจนวันตาย
【英譯】Friends Never Die
【中譯】死黨
【年代】2012
【導演】อัศจรรย์ สัตโกวิท
【出演者】มาริโอ้ เมาเร่อ(Mario Maurer), เม้าส์ ณัชชา จันทพันธ์(Mouse-B.O.Y.), โม มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, บอส นวไพบูลย์ วุฒินานนท์, กาย สิรภพ ดาวเงิน, โจ๊ก รักชวาล มฤคสนธิ, อาย กมลเนตร เรืองศรี, เบลล่า ราณี แคมเปน, ภูมิ รังษีธนานนท์, ปฐมทัตน์ สุดประเสริฐ, กิตติพัฒน์ สมานตระกูลชัย, วริศ ลิ่มอติบูลย์

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】เรื่องตลก 69
【英譯】6ixtynin9
【中譯】69兩頭勾
【年代】1999
【導演】เชิด ทรงศรี
【出演者】ลลิตา ปัญโญภาส

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ข้างหลังภาพ
【英譯】Behind the Painting
【中譯】畫中情思
【年代】2001
【導演】เชิด ทรงศรี
【出演者】ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์, คารา พลสิทธิ์

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】2022 สึนามิ วันโลกสังหาร
【英譯】2022 Tsunami
【中譯】2022大海嘯
【年代】2009
【導演】ทรนง ศรีเชื้อ
【出演者】สิรินดา เจนเซ่น, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ชุมพร เทพพิทักษ์, ชลิต เฟื่องอารมย์, นิชาภา ประกรณ์กิจวัฒนา, ปริญญา วงษ์ศิลป์, ธนายง ว่องตระกูล

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ส.ค.ส. สวีทตี้
【英譯】Bangkok Sweety
【中譯】新年甜心
【年代】2011
【導演】ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์
【出演者】แดน - วรเวช, ยิปซี - คีรติ, เป้-อารักษ์, แพ็ตตี้ - อังศุมาลิน, โก๊ะตี๋, สายป่าน -อภิญญา, ว่าน - ธนกฤต, ยิปโซ - รมิตา, โทนี่ รากแก่น, บีม - กวี, จ๋า - ณัฐฐาวีรนุช

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()