目前日期文章:201405 (10)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要


【劇名】บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน (พ่อสอนไว้)
【英譯】The Little Comedian
【中譯】我家樂翻天
【年代】2010
【導演】วิทยา ทองอยู่ยง, เมษ ธราธร
【腳本】อมราพร แผ่นดินทอง, วิทยา ทองอยู่ยง, เมษ ธราธร
【出演者】ชวิน ลิขิตเจริญพงษ์, พอลล่า เทเลอร์ (Paula Taylor), จตุรงค์ มกจ๊ก, อรอนงค์ ปัญญาวงศ์, ขวัญจิต ศรีประจันต์, ณิชาพัชร์ จารุรัตนวารี

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】คนไฟลุก
【英譯】Burn
【中譯】人體自燃
【年代】2008
【導演】ปีเตอร์ มนัส Peter Manus
【腳本】อัศจรรย์ สัตโกวิท, กานต์ หงส์ทอง, จตุรงค์ ประสงค์สุข
【出演者】บงกช คงมาลัย, ชลัฏ ณ สงขลา, ปรางทอง ชั่งธรรม, อาชิรญาณ์ ภีระพัภร์กุญช์ชญา, สุธีรัชย์ ชาญนุกูล

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【片名】Silom Soi 2
【年代】2006
【導演】Piya Rangsitienchai
【出演者】Sontaya Trongprasit, Metha Chularp

2014.05.19

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ถอดรหัส วิญญาณ
【英譯】Soul Code
【中譯】靈魂密碼
【年代】2008
【導演】อัศจรรย์ สัตโกวิท
【腳本】อัศจรรย์ สัตโกวิท, กานต์ หงส์ทอง, จตุรงค์ ประสงค์สุข
【出演者】ม.ล.ณัฏฐกรณ์ เทวกุล, ปฏิวัติ เรืองศรี, เปรมสินี รัตนโสภา, ณภัทร บรรจงจิตไพศาล, สุทธิกานต์ หวังเจริญทวีกุล, ทองขาว ภัทรโชคชัย

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ไชยา
【英譯】Chaiya
【中譯】泰南拳
【年代】2007
【導演】ก้องเกียรติ โขมศิริ
【出演者】อัครา อมาตยกุล, สนธยา ชิตมณี, ธวัชชัย เพ็ญภักดี, แสงทอง เกตุอู่ทอง, สามารถ พยัคฆ์อรุณ, ประวิตร กิตติชาญธีระ, ภริตา คงเพชร, ยอดสนั่น 3เคแบตเตอรี่

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】มอ 6/5 ปากหมาท้าแม่นาค
【英譯】Morhoktubha2
【中譯】這個高中沒有鬼2:娜娜幫幫忙
【年代】2014
【導演】พชร์ อภิรุจ
【出演者】คุณาธิป ปิ่นประดับ, วนิดา เติมธนาภรณ์,พงศ์พิชญ์ ปรีชา บริสุทธิ์กุลพงศ์พิชญ์, ภูวดล เวชวงศา, กิตติพัฒน์ สมานตระกูลชัย, วิทวัส ท้าวคำลือ, สิรภพ มานิธิคุณ, ฤทธิชัย ตะสาริกา, วรชัย ศิริคงสุวรรณ, เมธากร สุภาภัณฑารี

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】วัยอลวน 4 : ตั้ม-โอ๋ รีเทิร์น
【英譯】Wai Onlawon 4: Tum + Oh Return
【中譯】非常4代
【年代】2005
【導演】ฤทัยวรรณ วงศ์สิรสวัสดิ์
【出演者】ไพโรจน์ สังวริบุตร, ลลนา สุลาวัลย์, จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, วศิษฏ์ ผ่องโสภา, รังสิต ศิรนานนท์, เยาวลักษณ์ หลวงหม่อง, ซาบรีน่า คอนโชเล่, พจนีย์ อินทรมานนท์, จีรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชัยรัตน์ เทียบเทียม, จารุณี บุญเสก, ธนาบดินทร์ ยงสืบชาติ

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】เดอะ กิ๊ก
【英譯】The Gig
【中譯】泰國派/賞我一個妹
【年代】2006
【導演】ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
【出演者】กิตติคุณ สัมฤทธิ์พันธ์สุข, พริมรตา เดชอุดม

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】คนโขน
【英譯】Kon Khon
【中譯】孔劇人生
【年代】2011
【導演】ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
【出演者】สรพงษ์ ชาตรี, นิรุตติ์ ศิริจรรยา, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, พิมลรัตน์ พิศลยบุตร, อภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ, ขจรพงศ์ พรพิสุทธิ์, นันทรัตน์ ชาวราษฎร์, กองทุน พงษ์พัฒนะ

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ยอดมนุษย์เงินเดือน
【英譯】Super Salaryman
【中譯】超級上班族
【年代】2012
【導演】วิรัตน์ เฮงคงดี Wirat Hengkongdee
【出演者】เจษฎาภรณ์ ผลดี (Tik), ณัฐชลัยย์ สุขะมงคล, จิรภา วงศ์โฆษวรรณ, ศกุนตลา เทียนไพโรจน์, เศรษฐพงศ์ เพียงพอ, ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()