目前日期文章:201202 (16)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要


【劇名】แก๊งค์ตบผี
【英譯】Ghost Day
【中譯】打鬼戰士
【年代】2012
【導演】ธนิตย์ จิตนุกูล
【出演者】โจอี้ บอย, ตีน่า-พิมพ์นารา ไรท์, เอ็ม-สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, แจ๊ส ชวนชื่น, ตั๊ก บริบูรณ์

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ชิปหาย
【英譯】The Microchip
【中譯】瘋狂的芯片
【年代】2011
【導演】กฤษณพงศ์ ราชธา
【出演者】โจ๊ก - อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ, โก๊ะตี๋ อารามบอย, พรวิภา วัชรการุณย์, แจ๊ส ชวนชื่น, ค่อม ชวนชื่น, แอนนา ชวนชื่่น, แจ้ง-อนุวัฒน์ ทาระพันธ์, สุชาติ ขันวิไล, ศักดิ์ชาย อยู่คเชนทร์, พงศ์เทพ อนุรักษ์, ยาว ลูกหยี, บี-ไพโรจน์ บุญเกิด, สายสิญจน์ วงศ์คำเหลา, โจอี้ตลกผิวดำ, กบ ชิงร้อยฯ

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】จดหมายรัก
【英譯】The Letter
【中譯】情書
【年代】2004
【導演】ผอูน จันทรศิริ
【出演者】แอน ทองประสม, อรรถพร ธีมากร, สุพิชญา จุลวัฒฑะกะ, เรวัฒน์ พรหมรักษ์

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】รัก-ออกแบบไม่ได้
【英譯】O-Negative
【中譯】O型血
【年代】1998
【導演】ภิญโญ รู้ธรรม
【出演者】ทาทา ยัง (Tata Young), เรย์ แมคโดนัลด์ (Ray MacDonald), ชาคริต แย้มนาม (Chakrit Yamnarm), มนัสวี กฤตานุกูลย์, ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, คมสัน นันทจิต

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】รักทำนองนี้
【英譯】The Melody
【中譯】愛的旋律
【年代】2010
【導演】ทศพล ศรีสุคนธรัตน์
【出演者】แดน - วรเวช ดานุวงศ์, ฉัตร - ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร, วาสนา สิทธิเวช, ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ

db2526 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()【劇名】เราสองสามคน
【英譯】That Sounds Good
【中譯】我們兩三人
【年代】2010
【導演】กิตติกร เลียวศิริกุล
【出演者】มณฑล จิรา, รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์, รัตนรัตน์ เอื้อทวีกุล

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ปัญญา เรณู 2
【英譯】Panya Renu 2
【中譯】班亞與蕾雨2
【年代】2012
【導演】บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
【出演者】โชติทิวัตถ์ ผลรัศมี, สุธิดา หงษ์สา, เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา, สุดารัตน์ บุตรพรม, บุญฤทธิ์ จันทร์แก้ว, ธฤศวรรณ กาหวงษ์, พงษ์สิทธิ์ นาเวียง, หยอง ลูกหยี, สายสิน วงษ์คำเหลา

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】วาเลนไทน์ สวีทตี้
【英譯】Valentine Sweety
【中譯】情人節甜心
【年代】2012
【導演】ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์
【出演者】แดน - วรเวช, ยิปซี - คีรติ, เป้-อารักษ์, แพ็ตตี้ - อังศุมาลิน, โก๊ะตี๋, สายป่าน -อภิญญา, ว่าน - ธนกฤต, ยิปโซ - รมิตา, โทนี่ รากแก่น, บีม - กวี, จ๋า - ณัฐฐาวีรนุช

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ลัดดาแลนด์
【英譯】Ladda Land
【中譯】陰地 / 怨鬼之家
【年代】2011
【導演】โสภณ ศักดาพิศิษฏ์
【出演者】สหรัถ สังคปรีชา, ปิยธิดา วรมุสิก, สุทัตตา อุดมศิลป์, อธิพิชญ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】รัก
【英譯】An Ordinary Love Story
【中譯】一段平凡的愛情故事
【年代】2012
【導演】ชัชวาล วิศวบำรุงชัย
【出演者】ซอนย่า คูลลิ่ง, บิลลี่ โอแกน, อชิตะ สิกขมานา, คณิตกุล เนตรบุตร, วทัญญู นิวัติศัยวงศ์, โกเมน เรืองกิจรัตนกุล, จรินยา อักษรนันทน์, สุรเกียรติ บุนนาค, วัฒนา ชุมสาย ณ อยุธยา, ธัญนันท์ ทองศรีธนพงษ์

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ATM เออรัก เออเร่อ
【英譯】ATM Er-rak Error
【中譯】ATM情緣
【年代】2012
【導演】เมษ ธราธร
【出演者】ปรีชญา พงษ์ธนานิกร, โจ๊ก โซคูล, พงศธร จงวิลาส, ปองกูล สืบซึ้ง, พุทธชาด พงศ์สุชาติ, เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์, ธวัช พรรัตนประเสริฐ

db2526 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()【劇名】ปัญญา เรณู
【英譯】Panya Renu
【中譯】班亞與蕾雨
【年代】2011
【導演】บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์
【出演者】โชติทิวัตถ์ ผลรัศมี, สุธิดา หงษ์สา, ธฤศวรรณ กาหวงษ์, พงสิทธิ์ นาเวียง, หยอง ลูกหยี, ยาว ลูกหยี, เห็ดเผาะ เชิญยิ้ม, หม่ำ จ๊กมก

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】รักสุดท้าย ป้ายหน้า
【英譯】First Kiss
【中譯】愛情終點站
【年代】2012
【導演】กิรติ นาคอินทนนท์
【出演者】คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, ฐกฤต เหมอรรณพจิต, พิชญ์สินี ตันวิบูลย์

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】พุ่มพวง
【英譯】The Moon
【中譯】月亮歌女
【年代】2011
【導演】บัณฑิต ทองดี
【出演者】เปาวลี พรพิมล, ณัฐวุฒิ สกิดใจ, บุญโทน คนหนุ่ม, วิทยา เจตะภัย

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】อีนางเอ๊ย...เขยฝรั่ง
【英譯】White Buffalo (I Love Farangs)
【中譯】白色水牛 (我愛洋女婿)
【年代】2011
【導演】ชิโนเรศ คำวันดี
【出演者】ภัทรภณ โตอุ่น(รอน AF 5), อนุสรา วันทองทักษ์(เปรี้ยว AF 2), หนูหิ่น-รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา, CER JAMES SPAINHOUR, นพดล ดวงพร, ปิยะ ตระกูลราษฎร์, ปริศนา วงศ์ศิริ, ชไมพร สิทธิวรนันท์, เหลือเฟือ มกจ๊ก, ยาว ลูกหยี

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()【劇名】ใหม่กะหม่ำ โดนกะโดน
【中譯】Mai與Mam
【年代】2011
【導演】หม่ำ จ๊กมก
【出演者】หม่ำ จ๊กม๊ก, ใหม่ เจริญปุระ, โหน่ง ชะชะช่า, เท่ง เถิดเทิง

2012.02.01

db2526 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()